ICHOOSE

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ Ι.Κ.Ε.

Δίπλα στην επιχείρηση ...

Ομαδικά συνταξιοδοτικά

 

Ευχάριστη είδηση προέκυψε για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης από το πολυνομοσχέδιο 4172, καθώς γίνεται πλέον περισσότερο ελκυστική, σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, η ασφάλιση στελεχών και εργαζομένων από τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται.

Συγκεκριμένα, με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο, η φορολογική επιβάρυνση των εργαζομένων από την είσπραξη του ασφαλίσματος (του ποσού που εισπράττουν από την ασφαλιστική εταιρεία) περιορίζεται και έτσι εκτιμάται πως αρκετές ιδιωτικές επιχειρήσεις θα απευθυνθούν στην ασφαλιστική βιομηχανία για να χαράξουν μια πολιτική κινήτρων προς όφελος των εργαζομένων τους.

Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η πρόθεση μιας επιχείρησης να ανταμείψει με bonus ή με πρόσθετη αμοιβή κάποιους από τους εργαζομένους της. Το ποσό αυτό αν δοθεί με τη μορφή πρόσθετου εισοδήματος, εντάσσεται στη φορολογική κλίμακα του εργαζόμενου και αν συνεκτιμηθεί και η «εισφορά αλληλεγγύης», τότε η συνολική φορολογική του επιβάρυνση μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 48%-49%!

Αν αντίθετα, το ποσό αυτό που θέλει να καταβάλει η εταιρεία χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος, τότε:

α)  Αν ο εργαζόμενος εισπράξει το ασφάλισμα είτε στη λήξη του συμβολαίου, είτε μετά το 60ό έτος της ηλικίας του, ή όταν συνταξιοδοτηθεί ανεξαρτήτως ηλικίας, ή ακόμη κατά την ημέρα της απόλυσής του αν απολυθεί, τότε θα φορολογηθεί με 10% για τα πρώτα 40.000 ευρώ και με 20% για το όποιο επιπλέον ενδεχόμενο ποσό. Η φορολογική επιβάρυνση είναι πολύ χαμηλότερη, όμως η επιλογή αυτή απαιτεί από τον δικαιούχο να θυσιάσει κάποια μετρητά ώστε μελλοντικά να εισπράξει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό ως σύνταξη.

β)  Αν όμως ο εργαζόμενος επιλέξει να εισπράξει σε σύντομο χρονικό διάστημα το ποσό, σπάζοντας πρόωρα το συνταξιοδοτικό του συμβόλαιο, τότε θα επιβαρυνθεί με φόρο 15% έως τα πρώτα 40.000 ευρώ και με 30% για το όποιο επιπλέον ποσό. Αντίθετα, πριν από την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, η σχετική φορολογική επιβάρυνση ήταν ανώτερη γιατί ξεκινούσε από το πρώτο ευρώ.

Ευνοϊκότεροι φορολογικοί συντελεστές ισχύουν και στην περίπτωση των ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, σε περίπτωση που οι δικαιούχοι αποφασίσουν να σπάσουν πρόωρα το συμβόλαιό τους.

Τέλος, εξακολουθεί να ισχύει η φοροαπαλλαγή των εργαζομένων για ασφάλιστρα κάλυψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που καλύπτουν οι εργοδότες, για ποσά έως 1.500 ευρώ ανά έτος και απασχολούμενο.

 

Ομαδική Ασφάλιση Προωπικού

Η Ομαδική Ασφάλιση αποτελεί απόδειξη του ενδιαφέροντος για το προσωπικό της. Συμβάλει με αυτό τον τρόπο στη δημιουργία καλού κλίματος, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό - ειδικά στις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις - για την παρακίνηση των εργαζομένων.
Επιπλέον η Ομαδική Ασφάλιση ισχυροποιεί τους δεσμούς του προσωπικού με την επιχείρηση, περισσότερο ακόμα και απο τις χρηματικές απολαβές. Ετσι, η Ομαδική Ασφάλιση σας επιτρέπει να προσελκύετε και να κρατήσετε τους πιο ικανούς εργαζομένους.
Η Ομαδική Ασφάλιση αποτελεί κίνητρο για τους εργαζομένους να αποδώσουν περισσότερο και καλύτερα. Προσφέρει λύσεις σε σημαντικά προβλήματα που τους απασχολούν, όπως η εξασφάλιση της υγείας τους, της σύνταξής τους, ή των εισοδημάτων τους σε περίπτωση ατυχήματος. Ετσι, με σιγουριά και ασφάλεια, μπορούν να αφοσιωθούν στην εργασία τους.


Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της Ομαδικής Ασφάλισης ;
 

Για την επιχείρηση:

 • Παρέχει ουσιαστικές καλύψεις στους εργαζομένους με χαμηλό κόστος, το οποίο όμως μειώνεται ακόμα περισσότερο καθώς τα ασφάλιστρα εκπίπτουν έως και €1.500 για κάθε εργαζόμενο απο τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης σας.

 • Παρακινεί διαρκώς το προσωπικό.

 • Σας διαφοροποιεί απο τους ανταγωνιστές σας.

 • Αυξάνει το κύρος και βελτιώνει την εικόνα της επιχείρησής σας.

 

Για τους εργαζομένους σας:

 • Αποτελεί ανταμοιβή για την αφοσίωση στην επιχείρηση και για την αποδοτικότητά τους.

 • Ενισχύει έμμεσα το εισόδημά τους.

 • Είναι πιο ουσιαστική παροχή απο αντίστοιχου ύψους αύξηση στον μισθό, αφού ο εργαζόμενος δέν έχει παρακράτηση και δέν φορολογείται.

 • Τους δίνει τη δυνατότητα να καλύψουν και τα μέλη της οικογένειάς τους.

 • Τους προσφέρει αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας και τους επιτρέπει να είναι πιό αισιόδοξοι για το μέλλον τους.

 

Η ICHOOSE βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες, να αναλύσει τις ανάγκες σας προτείνοντας το κατάλληλο πρόγραμμα για εσάς και να σας δώσει οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.

 

Ασφάλιση ομαδικού προσωπικού ατυχήματος

Η ομαδική ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος παρέχει πλήρη πακέτα ασφαλιστικών καλύψεων σε ομάδες 10 ατόμων & άνω με κοινά χαρακτηριστικά, όπως υπάλληλοι – εργαζόμενοι εταιρείας, μέλη συλλόγου, μέλη αθλητικών σωματείων, φροντίζοντας για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών τους.
Tα πακέτα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικών Ατυχημάτων που παρέχονται ενδεικτικά είναι:

Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων
Ομαδικής Ασφάλισης Αθλητικών Ερασιτεχνικών Ομάδων
Ομαδικής Ασφάλισης Αθλητικών Ακαδημιών
Σχολικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης
Ταξιδιωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης
Ομαδικής Ασφάλισης Χιονοδρομικών – Ορειβατικών Συλλόγων
Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης
Ομαδικής Ασφάλισης αθλοπαιδιών που διοργανώνονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους κατά τη διάρκεια καλοκαιρινής περιόδου-Camp
Ομαδικής Ασφάλισης Κυνηγετικών Συλλόγων
Ομαδικής Ασφάλισης Σχολών Χορού

Όλα τα πακέτα προσφέρουν κάλυψη του ασφαλισμένου σε περίπτωση :
Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για Εργασία από Ατύχημα,
Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας για Εργασία από Ατύχημα, Θανάτου από Ατύχημα

Η ICHOOSE βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες, να αναλύσει τις ανάγκες σας προτείνοντας το κατάλληλο πρόγραμμα για εσάς και να σας δώσει οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.

Ασφάλιση

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

 

Επιλέξτε να  εξασφαλίστε τα ηλεκτρονικά    συστήματα (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεφωνικά κέντρα, φωτοτυπικά κ.α.) της επιχείρησής σας κατά παντός κινδύνου, δηλαδή για απρόβλεπτες και αιφνίδιες ζημίες που τα επηρεάζουν άμεσα, όπως ενδεικτικά:

 

 • φωτιά

 • νερό

 • λάθη χειρισμού

 • κλοπή εξαιτίας διάρρηξης κ.α.

 •  

Βρείτε το κατάλληλο πακέτο κάλυψης και μάλιστα στην ιδανική τιμή

Η εταιρία μας συνεργάζεται με τον κλάδο ασφάλισης H/Y μεγάλων και φερέγγυων ασφαλιστικών εταιριών και σας παρέχει οικονομική και σίγουρη λύση.

 

 

Με την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου Τεχνικών Έργων καλύπτεστε για τις ξαφνικές και αιφνίδιες ζημιές που θα συμβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων Πολιτικού Μηχανικού (π.χ. οικοδομές, οδοποιίες, έργα ύδρευσης-αποχέτευσης κ.α.) ή έργων Συναρμολόγησης (π.χ. μεταλλικά κτίρια, μηχανήματα παραγωγής κ.α.) από αιφνίδια και απρόβλεπτη αιτία.

Καλύπτεστε τόσο για τις υλικές ζημιές στο ίδιο το έργο από αιτίες όπως ενδεικτικά είναι η πυρκαϊά, οι θεομηνίες και ο σεισμός, όσο και για την Αστική σας Ευθύνη έναντι Τρίτων για ατυχήματα που θα συμβούν σε αυτούς από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις δικές σας ή / και των προσώπων που έχετε στην υπηρεσία σας. Συμπληρωματικά μπορεί να καλυφθεί και η Εργοδοτική σας Αστική Ευθύνη.Τα Ασφαλιστήρια Τεχνικών Ασφαλίσεων είναι ως επί το πλείστον Κατά Παντός Κινδύνου συμβόλαια, δηλαδή καλύπτουν ότι ρητά δεν εξαιρείται σε αντίθεση με τα συμβόλαια Κατονομαζομένων Κινδύνων στα οποία αναφέρονται οι καλύψεις που παρέχονται.Η ICHOOSE βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες, να αναλύσει τις ανάγκες σας προτείνοντας το κατάλληλο πρόγραμμα για εσάς και να σας δώσει οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.

 

 

Ασφάλιση Τεχνικών έργων

Ασφάλιση Επιχείρησης

Ασφάλιση Διακοπής εργασιών και απώλειας κερδών  

 

Ασφάλιση Επιχείρησης

Στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα ο επαγγελματίας, έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ, την προστασία της επιχείρησής του! Η απόλυτη κάλυψη από ένα πλήθος φυσικών και όχι μόνο κινδύνων, που απειλούν καθημερινά την απρόσκοπτη λειτουργία της, αποτελεί άμεση προτεραιότητα ανεξάρτητα από το μέγεθος, την τοποθεσία ή το αντικείμενο της επαγγελματικής δραστηριοποίησης. Τα προγράμματα ασφάλειας επιχειρήσεων εξασφαλίζουν ολοκληρωμένα την επιχείρησή σας προστατεύοντας τόσο το κτίριο όσο και το περιεχόμενο, το εμπόρευμα και τον εξοπλισμό. Μικρή ή μεγάλη, γραφείο, κατάστημα, βιοτεχνία ή εργοστασιακή μονάδα, η εν λόγω ασφάλιση μπορεί αυτόματα να σας απαλλάξει από το οικονομικό και ψυχολογικό βάρος που προκύπτει όταν λάβει χώρα ο οιοσδήποτε απρόβλεπτος κίνδυνος.Οι καλύψεις που παρέχονται διαμορφώνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη και το είδος της επιχείρησης, προσφέροντας ετσι ενα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που να μπορεί να καλύπτει τον κίνδυνο απο απλή πυρκαγιά μέχρι κατα παντός κινδύνου.
 

 

Απωλεία κερδών και διακοπή εργασιών.

Ενας επιχειρηματίας δέν νοιάζεται μόνο για τυχόν ζημιά η καταστροφή της περιουσίας του αλλα και για την περίοδο της διακοπής των εργασιών της επιχείρησης του που θα του επιφέρει επιπρόσθετη οικονομική ζημιά. Αυτή την ζημιά ερχεται να καλύψει ενα ασφαλιστήριο συμβόλαιο Απωλείας κερδών και διακοπής εργασιών.
Για την ασφάλιση αυτή απαραίτητη ειναι η ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου Περιουσίας.

Τί καλύπτει το Ασφαλιστήριο Απωλείας κερδών και διακοπής εργασιών?

 • απώλεια Μικτού Κέρδους Εργασιών ως αποτέλεσμα ολικής η μερικής διακοπής των εργασιών της επιχείρησης λόγω απώλειας η ζημιάς στο περιεχόμενο η/και το κτίριο της επιχείρησης συνεπεία φωτιάς, κεραυνού και έκρηξης λεβήτων η κυλίνδρων υγραερίου που χρησιμοποιούνται για οικιακούς σκοπούς για προκαθορισμένη περίοδο. (περίοδο ασφάλισης)

 • πληρωμή επιπρόσθετων δαπανών για περιορισμό της διακοπής οπως χρήση ενοικίαση επίπλωσης, εξαρτημάτων, τηλεφώνων κλπ.

 • απώλεια μικτού κέρδους εργασιών συνεπεία σεισμού, θύελλας, καταιγίδας, πλημμύρας, κακόβουλης ζημιάς, διάρρηξης σωλήνων νερού η υπερχείλισης δεξαμενών νερού, οχλαγωγίας, απεργίας, πρόσκρουσης οχημάτων η αεροσκαφών, έκρηξης, φωτιάς η οποία προέρχεται απο δάσος.

 • για αμοιβές ελεγκτών για προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων μετά από ένα περιστατικό.

 

Η ICHOOSE βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες, να αναλύσει τις ανάγκες σας προτείνοντας το κατάλληλο πρόγραμμα για εσάς και να σας δώσει οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

 

Αστική ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχουμε προκειμένου να αποκαταστήσουμε τις ζημιές που προκαλέσαμε σε άλλους παρά τη θέλησή μας. Παράλληλα είναι οι οικονομικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται εις βάρος μας λόγω κάποιας άδικης πράξης ή παράλειψης, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα σωματική βλάβη ή και υλικές ζημιές σε βάρος τρίτων. Είναι η ευθύνη που έχει ένας ελεύθερος επαγγελματίας συνεπεία της επαγγελματικής του δραστηριότητας. (ανθρώπινο λάθος)

Η ασφάλιση  Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης παρέχει :
1.  Αποζημιώσεις για αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν απο την αμελή άσκηση του επαγγέλματος.
2.  Εξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα απο τη βασιμότητα της κατηγορίας καθώς και τα ποσά ενδεχόμενου   
    εξωδικαστικού συμβιβασμού.
3.  Απώλεια εγγράφων.
4.  Δυσφήμιση - συκοφαντία.
5.  Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παράβαση καθήκοντος και παράβαση απορρήτου.
6.  Παράσταση ενώπιον δικαστηρίων.
7.  Εκτεταμένη περίοδος γνωστοποίησης απαιτήσεων.

 Ιατροί
Καλύπτεται η Επαγγελματική Ευθύνη απο την νόμιμη άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, για οποιαδήποτε αμέλεια, σφάλμα ή παράλειψη του, κατα την άσκηση των ιατρικών καθηκόντων του ασφαλισμένου, καθώς και για ατυχήματα στο ιδιωτικό του ιατρείο. 

 Φαρμακοποιοί.
Οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη απο αμέλεια η σφάλμα κατα την εκτέλεση ιατρικών συνταγών, παρασκευής ιδιοσκευασμάτων και γενικά ότι έχει σχέση με τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού.

 Δικηγόροι.
Οποιαδήποτε αμέλεια ή σφάλμα του ασφαλισμένου κατά την άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων οπως λανθασμένες νομικές συμβουλές, τήρηση προθεσμιών και λανθασμένος χειρισμός υποθέσεων.

 Αρχιτεκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι κλπ

 Λογιστές, φοροτεχνικοί.
Αμέλεια οπως η μή τήρηση των προθεσμιών, ακατάλληλη προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων, παραβίαση προσωπικών δεδομένων κ.λ.π.

Η ICHOOSE βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες, να αναλύσει τις ανάγκες σας προτείνοντας το κατάλληλο πρόγραμμα για εσάς και να σας δώσει οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.

 

Ασφάλιση Πληρωμάτων

 

Η Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων (και Αεροσκαφών) αφορά στην κάλυψη της εκ του νόμου ευθύνης του πλοιοκτήτη για την παροχή αποζημίωσης, ατυχήματος ή ασθένειας που αφορά μέλη του πληρώματος πλοίου ιδιοκτησίας τους κατά την διάρκεια της υπηρεσίας τους σε αυτό.
Οι ασφαλίσεις αυτές καλύπτουν κατά κανόνα το ποσό της αντίστοιχης απαλλαγής την οποία εφαρμόζουν οι Αλληλασφαλιστικοί Οργανισμοί στην κάλυψη Protection & Indemnity – P&I (Προστασίας & Αποζημίωσης) που καλύπτει τις Αστικές Ευθύνες του Πλοιοκτήτη έναντι τρίτων και του πληρώματος.


Ενδεικτικά οι καλύψεις των Ασφαλιστήριων Πληρωμάτων αφορούν σε αποζημίωση από Ατύχημα ή Ασθένεια, για Απώλεια Ζωής, Ολική ή Μερική ανικανότητα (Μόνιμη ή Πρόσκαιρη), Νοσοκομειακή και Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, Παλιννόστηση και Έξοδα αντικαταστάτη, επαναπατρισμός σορού και έξοδα ταφής.

Στην  ICHOOSE βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας έμπειρος συνεργάτης μας , για να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες, να αναλύσει τις ανάγκες σας προτείνοντας το κατάλληλο πρόγραμμα απο την Ελληνική και  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ  ασφαλιστική αγορά και να σας δώσει οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.

 

Ασφάλιση Πιστώσεων  Εγγυήσεων

 

 

Σήμερα οι συνθήκες του εμπορίου έχουν αλλάξει. Λόγω του ανταγωνισμού και των συνθηκών οι οποίες επικρατούν στην παγκόσμια αγορά, μικρό μέρος των εμπορικών συναλλαγών γίνεται με πληρωμή της αξίας των εμπορευμάτων μετρητοίς η με ανέκκλητο πίστωση σε Τράπεζα. Το μεγαλύτερο μέρος γίνεται με πίστωση.
Η πίστωση πολλές φορές μπορεί να καλύπτεται με αξιόγραφα τα οποία όμως, εφ οσον ο αγοραστής εχει πρόβλημα ρευστότητας, δέν εχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία. Το ύψος των απλήρωτων επιταγών και συναλλαγματικών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αποδεικύει οτι μικρή μόνο εξασφάλιση μπορούν να προσφέρουν.
Η μέση διάρκεια πίστωσης συνεχώς αυξάνει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στην Ευρώπη έχει γίνει 3 μήνες και στην Ελλάδα απο 6 μήνες και πάνω.

Η ασφάλιση των πιστώσεων καλύπτει τους ασφαλισμένους σε δύο βασικές περιπτώσεις αφερεγγυότητας των αγοραστών τους:

 • Στην περίπτωση της «Αποδεδειγμένης Αφερεγγυότητας», που συμβαίνει όταν ο αγοραστής πτωχεύσει ή όταν έλθει σε δικαστικό ή εξωδικαστικό διακανονισμό με τους πιστωτές του.

 • Στην περίπτωση της «Καθυστερημένης Πληρωμής», που συμβαίνει όταν ο αγοραστής καθυστερεί την πληρωμή των υποχρεώσεων του στον ασφαλισμένο, μετά τη λήξη της αρχικής διάρκειας πίστωσης ή των τυχόν παρατάσεών της.

Μια σημαντική επισφάλεια είναι δυνατόν να επηρεάσει τα ετήσια αποτελέσματά της επιχείρησης, να επιβαρύνει τον ισολογισμό της και μερικές φορές να απειλήσει ακόμα και την βιωσιμότητά τη – αποτελεί δε μια από τις συχνότερες αιτίες πτώχευσης των επιχειρήσεων.

Στην ICHOOSE έχετε στο πλευρό σας κάτι περισσότερο από έναν ασφαλιστικό σύμβουλο, έναν πολύτιμο συνεργάτη.

 

Ασφάλιση   Μεταφορών

Εξασφαλίστε τα διακινούμενα εμπορεύματα σας, με κάθε αναγνωρισμένο μεταφορικό μέσο, κατά οποιασδήποτε φυσικής ζημίας ή απώλειας, διαλέγοντας κάποια από τις παρακάτω Ρήτρες :

 • Institute Cargo Clause (Α)

 • Institute Cargo Clause (B)

 • Institute Cargo Clause (C)

Καθώς και με τις συμπληρωματικές Ρήτρες Πολέμου ή/και Στάσεων – Απεργιών με συμπληρωματικό ασφάλιστρο.

Institute Cargo Clause (A)

Η Ρήτρα αυτή καλύπτει απώλεια ή ζημία σας απόοποιαδήποτε ζημία που δεν εξαιρείται ονομαστικά.

Institute Cargo Clause (B)

Η Ρήτρα αυτή καλύπτει απώλεια ή ζημία σας από:

 • Πυρκαϊά ή έκρηξη

 • Προσάραξη, πρόσκρουση, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου ή πλωτού μέσου

 • Ανατροπή ή εκτροχίαση του χερσαίου μεταφορικού μέσου

 • Σύγκρουση ή επαφή του πλοίου, πλωτού μέσου ή οχήματος με οποιοδήποτε εξωτερικό αντικείμενο πλην ύδατος

 • Εκφόρτωση του φορτίου σε λιμάνι κινδύνου

 • Γενική αβαρία

 • Απόρριψη των εμπορευμάτων στη θάλασσα ή αρπαγή των από κύματα

 • Σεισμό, ηφαιστιογενή έκρηξη ή κεραυνό

 • Είσοδο υδάτων στο πλοίο ή πλωτό μέσο μεταφορικό μέσο, κοντέινερ, ξυλοκιβώτιο ή τόπο αποθήκευσης

 • Ολική απώλεια δέματος απολεσθέντος στην θάλασσα ή πεσόντος κατά την φορτοεκφόρτωση

Institute Cargo Clause (C)

Η Ρήτρα αυτή καλύπτει απώλεια ή ζημία σας από:

 • Πυρκαϊά ή έκρηξη

 • Προσάραξη, πρόσκρουση, βύθιση ή ανατροπή του πλοίου ή πλωτού μέσου

 • Ανατροπή ή εκτροχίαση του χερσαίου μεταφορικού μέσου

 • Σύγκρουση ή επαφή του πλοίου, πλωτού μέσου ή οχήματος

 • Εκφόρτωση του φορτίου σε λιμάνι κινδύνου

 • Γενική αβαρία

 

Επιπλέον, η εταιρία καλύπτει την Αστική Ευθύνη Μεταφορέα και Διαμεταφορέα σύμφωνα με τους όρους των Διεθνών Συμβάσεων που ισχύουν για τις άμεσες υλικές ζημιές ή απώλειες που προκαλούνται στα μεταφερόμενα εμπορεύματα.

Aνταποκρινόμενοι στις υψηλές ανάγκες και απαιτήσεις της συγκεκριμένης αγοράς, είμαστε δίπλα σας με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών και με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης για όλων των ειδών τα εμπορευμάτα, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων μηχανημάτων όπως και φωτοβολταϊκών συστημάτων.