/

Σχετικά με εμάς

/

Σχετικά με εμάς

/

Σχετικά με εμάς

Είμαστε μία οικογενειακή επιχείρηση με εξειδίκευση και δυνατή παρουσία στην αγορά.


Tο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, που μας ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό, είναι το γεγονός ότι αποφεύγουμε να κάνουμε χρύση τυποποιημένων λύσεων αλλά εστιάζουμε στις ανάγκες του κάθε πελάτη ξεχωριστά. Επιπρόσθετα, παρέχουμε στους πελάτες μας συμβουλευτικές υπηρεσίες χωρίς κάποια επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Αλλη μια παραγραφος
50
Χρόνια Εμπειρίας
50
Χρόνια Εμπειρίας
50
Χρόνια Εμπειρίας
1000
Πελάτες
1000
Πελάτες
1000
Πελάτες
280
Επιχειρήσεις
280
Επιχειρήσεις
280
Επιχειρήσεις
720
Ιδιώτες
720
Ιδιώτες
720
Ιδιώτες

Οι αξίες μας

Οι αξίες μας

Οι αξίες μας

Αποστολή μας.

Είμαστε η νέα γενιά ασφαλιστικών συμβούλων. Η ομάδα μας αποτελείται από επιλεγμένους εξειδικευμένους ασφαλιστικούς συμβούλους, που με βασική αρχή της συνεργασίας μας την εντιμότητα ,την επικοινωνία ,την ειλικρίνεια και την συνέπεια στη συνεχή προσπάθεια ανάπτυξης και επίτευξης προσωπικών και επαγγελματικών στόχων έχουμε θέσει ως αποστολή μας την καθολική ασταμάτητη και ανεπηρέαστη συνεχή ενημέρωση των συνανθρώπων μας για τις ανάγκες τους και τις λύσεις που μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτές. Ως βασικό συστατικό της αποστολής μας έχουμε αποδεχθεί ότι η φύση του επαγγέλματός μας δεν περιορίζεται να στοχεύει μόνο στη δημιουργία πλούτου για μας και τις οικογένειές μας ακόμα αλλά πρωτίστως αναβαθμίζεται στην έννοια του λειτουργήματος και της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.

Αποστολή μας.

Είμαστε η νέα γενιά ασφαλιστικών συμβούλων. Η ομάδα μας αποτελείται από επιλεγμένους εξειδικευμένους ασφαλιστικούς συμβούλους, που με βασική αρχή της συνεργασίας μας την εντιμότητα ,την επικοινωνία ,την ειλικρίνεια και την συνέπεια στη συνεχή προσπάθεια ανάπτυξης και επίτευξης προσωπικών και επαγγελματικών στόχων έχουμε θέσει ως αποστολή μας την καθολική ασταμάτητη και ανεπηρέαστη συνεχή ενημέρωση των συνανθρώπων μας για τις ανάγκες τους και τις λύσεις που μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτές. Ως βασικό συστατικό της αποστολής μας έχουμε αποδεχθεί ότι η φύση του επαγγέλματός μας δεν περιορίζεται να στοχεύει μόνο στη δημιουργία πλούτου για μας και τις οικογένειές μας ακόμα αλλά πρωτίστως αναβαθμίζεται στην έννοια του λειτουργήματος και της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.

Αποστολή μας.

Είμαστε η νέα γενιά ασφαλιστικών συμβούλων. Η ομάδα μας αποτελείται από επιλεγμένους εξειδικευμένους ασφαλιστικούς συμβούλους, που με βασική αρχή της συνεργασίας μας την εντιμότητα ,την επικοινωνία ,την ειλικρίνεια και την συνέπεια στη συνεχή προσπάθεια ανάπτυξης και επίτευξης προσωπικών και επαγγελματικών στόχων έχουμε θέσει ως αποστολή μας την καθολική ασταμάτητη και ανεπηρέαστη συνεχή ενημέρωση των συνανθρώπων μας για τις ανάγκες τους και τις λύσεις που μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτές. Ως βασικό συστατικό της αποστολής μας έχουμε αποδεχθεί ότι η φύση του επαγγέλματός μας δεν περιορίζεται να στοχεύει μόνο στη δημιουργία πλούτου για μας και τις οικογένειές μας ακόμα αλλά πρωτίστως αναβαθμίζεται στην έννοια του λειτουργήματος και της προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.

Φιλοσοφία μας.

Κεντρικό και μοναδικό συστατικό στη φιλοσοφία μας αποτελεί παραδοχή ότι στο επίκεντρο όλων βρίσκεται ο άνθρωπος, με όποια ιδιότητα εμφανίζεται στην καθημερινή επαγγελματική μας δραστηριότητα. Είτε ως πελάτης, είτε ως συνεργάτης είτε ως επιχειρηματίας είτε ως μάνατζερ θεωρούμε ότι έχει τις ιδιαίτερες ανάγκες ακόμα στόχους, υποχρεώσεις και δικαιώματα. Όλα αυτά που τον χαρακτηρίζουν και τον αντιπροσωπεύουν πιστεύουμε ότι είναι σεβαστά και αποδεκτά. Θεμελιώδης σημείο στη φιλοσοφία μας αποτελεί ο ίδιος ο πελάτης δεδομένου ότι όλα ξεκινούν από αυτόν και καταλήγουν σε αυτόν επιδιώκοντας πάντα την Άριστη, άρτια και Άμεση επαγγελματική εξυπηρέτηση του, προσδοκώντας στην ενεργή συνεργασία του προς ανάπτυξη των δομών μας και επέκταση του χαρτοφυλακίου μας.

Φιλοσοφία μας.

Κεντρικό και μοναδικό συστατικό στη φιλοσοφία μας αποτελεί παραδοχή ότι στο επίκεντρο όλων βρίσκεται ο άνθρωπος, με όποια ιδιότητα εμφανίζεται στην καθημερινή επαγγελματική μας δραστηριότητα. Είτε ως πελάτης, είτε ως συνεργάτης είτε ως επιχειρηματίας είτε ως μάνατζερ θεωρούμε ότι έχει τις ιδιαίτερες ανάγκες ακόμα στόχους, υποχρεώσεις και δικαιώματα. Όλα αυτά που τον χαρακτηρίζουν και τον αντιπροσωπεύουν πιστεύουμε ότι είναι σεβαστά και αποδεκτά. Θεμελιώδης σημείο στη φιλοσοφία μας αποτελεί ο ίδιος ο πελάτης δεδομένου ότι όλα ξεκινούν από αυτόν και καταλήγουν σε αυτόν επιδιώκοντας πάντα την Άριστη, άρτια και Άμεση επαγγελματική εξυπηρέτηση του, προσδοκώντας στην ενεργή συνεργασία του προς ανάπτυξη των δομών μας και επέκταση του χαρτοφυλακίου μας.

Φιλοσοφία μας.

Κεντρικό και μοναδικό συστατικό στη φιλοσοφία μας αποτελεί παραδοχή ότι στο επίκεντρο όλων βρίσκεται ο άνθρωπος, με όποια ιδιότητα εμφανίζεται στην καθημερινή επαγγελματική μας δραστηριότητα. Είτε ως πελάτης, είτε ως συνεργάτης είτε ως επιχειρηματίας είτε ως μάνατζερ θεωρούμε ότι έχει τις ιδιαίτερες ανάγκες ακόμα στόχους, υποχρεώσεις και δικαιώματα. Όλα αυτά που τον χαρακτηρίζουν και τον αντιπροσωπεύουν πιστεύουμε ότι είναι σεβαστά και αποδεκτά. Θεμελιώδης σημείο στη φιλοσοφία μας αποτελεί ο ίδιος ο πελάτης δεδομένου ότι όλα ξεκινούν από αυτόν και καταλήγουν σε αυτόν επιδιώκοντας πάντα την Άριστη, άρτια και Άμεση επαγγελματική εξυπηρέτηση του, προσδοκώντας στην ενεργή συνεργασία του προς ανάπτυξη των δομών μας και επέκταση του χαρτοφυλακίου μας.

Η κουλτούρα μας.

Είμαστε φτιαγμένοι στο ρητο, ότι Στη ζωή ότι δίνεις αυτό και παίρνεις. Όλοι στην ομάδα μας πιστεύουμε ότι η θετική σκέψη, η καλή επικοινωνία, η συνέπεια και η εντιμοτητα σε συνδυασμό με τη συνεχή εκπαίδευση Και τον επαγγελματικό σχεδιασμό είναι ο μονόδρομος της επιτυχίας. Δεσμευόμαστε να λειτουργούμε πάντα με βάση τις ανάγκες των πελατών μας συμβουλεύοντας τους υπεύθυνα και προτείνοντας τους μόνο και πάντα τις αναγκαίες λύσεις για αυτές αποφεύγοντας κακές υπηρεσίες και αντιδεοντολογικές συμπεριφορές.

Η κουλτούρα μας.

Είμαστε φτιαγμένοι στο ρητο, ότι Στη ζωή ότι δίνεις αυτό και παίρνεις. Όλοι στην ομάδα μας πιστεύουμε ότι η θετική σκέψη, η καλή επικοινωνία, η συνέπεια και η εντιμοτητα σε συνδυασμό με τη συνεχή εκπαίδευση Και τον επαγγελματικό σχεδιασμό είναι ο μονόδρομος της επιτυχίας. Δεσμευόμαστε να λειτουργούμε πάντα με βάση τις ανάγκες των πελατών μας συμβουλεύοντας τους υπεύθυνα και προτείνοντας τους μόνο και πάντα τις αναγκαίες λύσεις για αυτές αποφεύγοντας κακές υπηρεσίες και αντιδεοντολογικές συμπεριφορές.

Η κουλτούρα μας.

Είμαστε φτιαγμένοι στο ρητο, ότι Στη ζωή ότι δίνεις αυτό και παίρνεις. Όλοι στην ομάδα μας πιστεύουμε ότι η θετική σκέψη, η καλή επικοινωνία, η συνέπεια και η εντιμοτητα σε συνδυασμό με τη συνεχή εκπαίδευση Και τον επαγγελματικό σχεδιασμό είναι ο μονόδρομος της επιτυχίας. Δεσμευόμαστε να λειτουργούμε πάντα με βάση τις ανάγκες των πελατών μας συμβουλεύοντας τους υπεύθυνα και προτείνοντας τους μόνο και πάντα τις αναγκαίες λύσεις για αυτές αποφεύγοντας κακές υπηρεσίες και αντιδεοντολογικές συμπεριφορές.

Όραμα μας.

Έως το 2032 η οικογένεια της εταιριας μας να μεγαλώσει Καλύπτοντας με τις δομές της Το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας με παρουσία σε κάθε μεγάλη πόλη. Οι δομές βασισμένες στα ίδια χαρακτηριστικά με τις ίδιες αρχές, αξίες, Φιλοσοφία και αποστολή να είναι ενεργά καθημερινά δίπλα στις ανάγκες του κάθε συμπολίτη μας.

Όραμα μας.

Έως το 2032 η οικογένεια της εταιριας μας να μεγαλώσει Καλύπτοντας με τις δομές της Το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας με παρουσία σε κάθε μεγάλη πόλη. Οι δομές βασισμένες στα ίδια χαρακτηριστικά με τις ίδιες αρχές, αξίες, Φιλοσοφία και αποστολή να είναι ενεργά καθημερινά δίπλα στις ανάγκες του κάθε συμπολίτη μας.

Όραμα μας.

Έως το 2032 η οικογένεια της εταιριας μας να μεγαλώσει Καλύπτοντας με τις δομές της Το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας με παρουσία σε κάθε μεγάλη πόλη. Οι δομές βασισμένες στα ίδια χαρακτηριστικά με τις ίδιες αρχές, αξίες, Φιλοσοφία και αποστολή να είναι ενεργά καθημερινά δίπλα στις ανάγκες του κάθε συμπολίτη μας.

Team work

Γιατι εχουμε την εμπειρια ή γιατι ξερουμε

Team work

Γιατι εχουμε την εμπειρια ή γιατι ξερουμε

Respect

Γιατι μπορουμε

Respect

Γιατι μπορουμε

Honesty

Γιατι ειμαστε και εισαστε ελευθεροι

Honesty

Γιατι ειμαστε και εισαστε ελευθεροι

Integrithy

Παθος για την δουλεια μας

Integrithy

Παθος για την δουλεια μας

ΠΙστοποιήσεις

ΠΙστοποιήσεις

ΠΙστοποιήσεις

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Odio nulla a in ante lectus neque integer. Nunc nascetur orci sem auctor massa et nam adipiscing. Rhoncus in maecenas nec vitae convallis ipsum egestas nisl, volutpat. Enim pharetra, integer lectus sed. Morbi purus lobortis semper euismod eget in malesuada. Lectus mi diam.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Odio nulla a in ante lectus neque integer. Nunc nascetur orci sem auctor massa et nam adipiscing. Rhoncus in maecenas nec vitae convallis ipsum egestas nisl, volutpat. Enim pharetra, integer lectus sed. Morbi purus lobortis semper euismod eget in malesuada. Lectus mi diam.

Δίπλα σας όλο το 24ωρο.
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Δίπλα σας όλο το 24ωρο.
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Δίπλα σας όλο το 24ωρο.
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Οι αξίες μας

Team work

We believe teamwork empowers our individual strenghts.